Inga platser för uthyrning

Vi tar inte emot några nya hyresgäster till Munktell Science Park.
Läs mer här

Våra öppettider ser du här!

 
   Vi använder ett verktyg för att analysera vår webb

Vår webbsida använder ett kraftfullt analysverktyg som heter Google Analytics. Vi använder det för att förbättra upplevelsen för dig som besökare.Google Analytics verktyg har haft ett tekniskt fel, som har gjort att anonymisering av IP-adresser inte har genomförts. Eftersom en IP-adress ses som en personuppgift, och att dessa personuppgifter har förts över till tredje part, det vill säga Google har vi anmält en personuppgiftsincident för webbplatsen till vår tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten.