Program Hösten 2018 och Våren 2019

Business School

Vi gör det lite mindre läskigt att förverkliga din affärsidé. På Business School hittar du kurserna som vägleder dig i uppstarten och tar din befintliga verksamhet vidare och utvecklar dig som entreprenör.

Business School

Women Executive Program

Måndag 14 januari kl: 09:00 - 12:00

Träff 3 av 4

Är du trött på den traditionella synen på ledarskap? Vilken tur! Positivt ledarskap vänder ut och in på den traditionella synen med hjälp av forskning inom positiv psykologi.

Women Executive Program är en exklusiv möjlighet där Munktell Science Park erbjuder ett affärsprogram för ett noggrant urval av kvinnor i ledande positioner med stor potential och eget driv. Tillsammans med oss utvecklar du dig själv, ditt företag och Eskilstuna!

Under fem workshops får du arbeta med teori, praktiska övningar och reflektion. Detta för att du ska kunna påbörja ett nytt ledarskap, ett nytt liv och framförallt ett nytt liv som positiv ledare.

Affärsporgramet genomförs tillsammans med Profecta som är det enda företaget med specialkompetens inom tillämpad positiv psykologi på arbetsplatsen.

För mer information och intresse av att delta, kontakta:
Pernilla Kjellström, projektledare
pernilla.kjellstrom@gmail.com
070-736 39 44

OBS! Intresseanmälan måste besked om du får en plats i programmet sker innan första träffen 20 november 2018.

Swedish Scaleups

Growth Circle vår 2019 - Träff 1/6

Torsdag 31 januari kl: 08:30 - 12:00
Munktell Science Park, Portgatan 3

Tema: Digital marknadsföring och försäljning

Growth Circle är ett program baserat på sex stycken utmaningar som är viktiga att du fokuserar på, innan du tar nästa steg i företagets utveckling.

I programmet får du möjlighet att ta del av den samlade erfarenheten från en panel bestående av experter, forskare och representanter från andra tillväxtbolag. Ta med dig ditt företags utmaningar så serverar vi kunskapsutbytet du behöver för att öka takten på din tillväxtresa.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET SWEDISH SCALEUPS.

Swedish Scaleups

Board Circle vår 2019 - Träff 1/3

Onsdag 6 februari kl: 08:00 - 16:00
Västerås Science Park

Rätt styrning och rätt bemanning – t.ex. ägarnas roll och styrelsens sammansättning

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling!
För bolag i tillväxtfas är det av största vikt att arbetet i styrelserummet fungerar bra och att styrelsens roll och ansvar är tydligt. Företagets konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer.

Växtzon bjuder in till möjligheten att öka kunskaperna inom styrelsearbete i en Board Circle. Tillsammans med erfarna workshopledare från Styrelseakademien träffas hela gruppen (10–15 personer) vid tre heldagar för att erhålla användbar information samt diskutera kring hur rätt fokus i styrelsearbetet kan skapas.

När du avslutat Board Circle erbjuds du att skriva en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot.

Board Circle riktar sig till dig som:

 • Vill uppdatera dina kunskaper eller lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete vilar på.
 • Har påbörjat ditt styrelsearbete och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare.
 • Äger ett företag eller jobbar som vd och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar.

Board Circle är kostnadsfritt, men har ett värde på 20.000 kronor per deltagare.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET SWEDISH SCALEUPS..

Swedish Scaleups

Growth Circle vår 2019 - Träff 2/6

Tisdag 12 februari kl: 08:30 - 12:00
Västerås Science Park

Tema: Employer Branding

Growth Circle är ett program baserat på sex stycken utmaningar som är viktiga att du fokuserar på, innan du tar nästa steg i företagets utveckling.

I programmet får du möjlighet att ta del av den samlade erfarenheten från en panel bestående av experter, forskare och representanter från andra tillväxtbolag. Ta med dig ditt företags utmaningar så serverar vi kunskapsutbytet du behöver för att öka takten på din tillväxtresa.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET SWEDISH SCALEUPS.

Business School

Women Executive Program

Tisdag 12 februari kl: 09:00 - 12:00

Träff 4 av 4

Är du trött på den traditionella synen på ledarskap? Vilken tur! Positivt ledarskap vänder ut och in på den traditionella synen med hjälp av forskning inom positiv psykologi.

Women Executive Program är en exklusiv möjlighet där Munktell Science Park erbjuder ett affärsprogram för ett noggrant urval av kvinnor i ledande positioner med stor potential och eget driv. Tillsammans med oss utvecklar du dig själv, ditt företag och Eskilstuna!

Under fem workshops får du arbeta med teori, praktiska övningar och reflektion. Detta för att du ska kunna påbörja ett nytt ledarskap, ett nytt liv och framförallt ett nytt liv som positiv ledare.

Affärsporgramet genomförs tillsammans med Profecta som är det enda företaget med specialkompetens inom tillämpad positiv psykologi på arbetsplatsen.

För mer information och intresse av att delta, kontakta:
Pernilla Kjellström, projektledare
pernilla.kjellstrom@gmail.com
070-736 39 44

OBS! Intresseanmälan måste besked om du får en plats i programmet sker innan första träffen 20 november 2018.

Business School

Next Step vår 2019 - Träff 1/7

Tisdag 26 februari kl: 16:00 - 19:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis - Endast för antagna till programmet

Introduktion och rätt förutsättningar

 • Kort genomgång av programmets upplägg och innehåll.
 • Sekretess för Business School.
 • Vad skall en presentation innehålla?
 • Deltagarna får göra en presentation av sig själv och sin idé.
 • Gästföreläsare – Vad är förutsättningarna för tillväxt? Vikten av omvärldsanalys? Vad kan jag göra annorlunda mot mina konkurrenter?

PROGRAMARRANGÖR

Munktell Science Park i samarbete med NyföretagarCentrum

Swedish Scaleups

Growth Circle vår 2019 - Träff 3/6

Tisdag 5 mars kl: 08:30 - 12:00
Munktell Science Park, Portgatan 3

Tema: Ledarskap

Growth Circle är ett program baserat på sex stycken utmaningar som är viktiga att du fokuserar på, innan du tar nästa steg i företagets utveckling.

I programmet får du möjlighet att ta del av den samlade erfarenheten från en panel bestående av experter, forskare och representanter från andra tillväxtbolag. Ta med dig ditt företags utmaningar så serverar vi kunskapsutbytet du behöver för att öka takten på din tillväxtresa.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET SWEDISH SCALEUPS.

Business School

Next Step vår 2019 - Träff 2/7

Tisdag 12 mars kl: 16:00 - 19:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis - Endast för antagna till programmet

Hållbara företag och nya affärsmodeller

 • Gästföreläsning – People Planet Profit. Vilka är våra hållbarhetsmål, hur kan man arbeta med dessa? Vad krävs för framtidens företagare?
 • Hållbara affärsmodeller (Internt: Ge exempel: typ Rolls Roys)
 • Hållbarhet i din affärsmodell. Vad är hållbarhetsaspekter?
 • Arbeta enskilt och i grupp för att se vilka hållbarhetsaspekter du ser som viktiga och vilka hållbarhetsmål som du vill påverka.
 • Nya affärsmodeller, hur ser framtidens företag ut?
 • Öppen dialog för att lyfta frågor och funderingar.
 • Gästinspel partners och viktiga nyckelfaktorer 10 minuter – Coompanion

PROGRAMARRANGÖR

Munktell Science Park i samarbete med NyföretagarCentrum

Swedish Scaleups

Board Circle vår 2019 - Träff 2/3

Tisdag 19 mars kl: 08:00 - 16:00
Munktell Science Park, Portgatan 3

Rätt inriktning – t.ex. strategier och samordning

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling!
För bolag i tillväxtfas är det av största vikt att arbetet i styrelserummet fungerar bra och att styrelsens roll och ansvar är tydligt. Företagets konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer.

Växtzon bjuder in till möjligheten att öka kunskaperna inom styrelsearbete i en Board Circle. Tillsammans med erfarna workshopledare från Styrelseakademien träffas hela gruppen (10–15 personer) vid tre heldagar för att erhålla användbar information samt diskutera kring hur rätt fokus i styrelsearbetet kan skapas.

När du avslutat Board Circle erbjuds du att skriva en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot.

Board Circle riktar sig till dig som:

 • Vill uppdatera dina kunskaper eller lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete vilar på.
 • Har påbörjat ditt styrelsearbete och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare.
 • Äger ett företag eller jobbar som vd och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar.

Board Circle är kostnadsfritt, men har ett värde på 20.000 kronor per deltagare.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET SWEDISH SCALEUPS.

Business School

Next Step vår 2019 - Träff 3/7

Torsdag 28 mars kl: 16:00 - 19:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis - Endast för antagna till programmet

Ditt värdeerbjudande och framtidsmöjligheter

 • Gästföreläsning – En startups resa. Varför lyckades jag få mitt företag att växa?
 • Genomgång av affärsplan BMC (Business Model Canvas)
 • Kan affärsmodellen hantera att kunder ställer nya krav?
 • Arbeta enskilt och i grupp för att beskriva ditt/dina värdeerbjudanden.
 • Öppen dialog för att lyfta frågor och funderingar.
 • Gästinspel partners och viktiga nyckelfaktorer 10 minuter – Almi

PROGRAMARRANGÖR

Munktell Science Park i samarbete med NyföretagarCentrum

Swedish Scaleups

Growth Circle vår 2019 - Träff 4/6

Tisdag 2 april kl: 08:30 - 12:00
Västerås Science Park

Tema: Internationalisering

Growth Circle är ett program baserat på sex stycken utmaningar som är viktiga att du fokuserar på, innan du tar nästa steg i företagets utveckling.

I programmet får du möjlighet att ta del av den samlade erfarenheten från en panel bestående av experter, forskare och representanter från andra tillväxtbolag. Ta med dig ditt företags utmaningar så serverar vi kunskapsutbytet du behöver för att öka takten på din tillväxtresa.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET SWEDISH SCALEUPS..

Business School

Next Step vår 2019 - Träff 4/7

Tisdag 9 april kl: 16:00 - 19:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis - Endast för antagna till programmet

Kunder och hur du når dem

Var finns morgondagens kunder och vilken relationer behöver ni ha till dem?
 • Gästföreläsning – Marknadskommunikation, hur når ni era önskade kunder och vilka är de? Den digitala världen i marknadsföring och försäljning.
 • Hur skall vi nå våra kunder och vilka relationer skall vi ha med dem. Hur vårdar vi dessa?
 • Arbeta enskilt för att identifiera kundgrupper utifrån värdeerbjudandet.
 • Gästinspel partners och viktiga nyckelfaktorer 10 minuter – STUA

PROGRAMARRANGÖR

Munktell Science Park i samarbete med NyföretagarCentrum

Swedish Scaleups

Board Circle vår 2019 - Träff 3/3

Torsdag 11 april kl: 08:00 - 16:00
Västerås Science Park

Rätt arbetssätt – t.ex. arbetsformer och ansvar

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling!
För bolag i tillväxtfas är det av största vikt att arbetet i styrelserummet fungerar bra och att styrelsens roll och ansvar är tydligt. Företagets konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer.

Växtzon bjuder in till möjligheten att öka kunskaperna inom styrelsearbete i en Board Circle. Tillsammans med erfarna workshopledare från Styrelseakademien träffas hela gruppen (10–15 personer) vid tre heldagar för att erhålla användbar information samt diskutera kring hur rätt fokus i styrelsearbetet kan skapas.

När du avslutat Board Circle erbjuds du att skriva en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot.

Board Circle riktar sig till dig som:

 • Vill uppdatera dina kunskaper eller lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete vilar på.
 • Har påbörjat ditt styrelsearbete och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare.
 • Äger ett företag eller jobbar som vd och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar.

Board Circle är kostnadsfritt, men har ett värde på 20.000 kronor per deltagare.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET SWEDISH SCALEUPS.

Business School

Next Step vår 2019 - Träff 5/7

Tisdag 23 april kl: 16:00 - 19:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis - Endast för antagna till programmet

Partners och viktiga nyckelfaktorer

 • Gästföreläsning – Forskningen och innovationer utvecklar våra företag!
 • Samarbeten med partnerskap!
 • Förutsättningar för att bygga ett bra team.
 • Vilka resurser krävs för ditt erbjudande?
 • Nyckelaktiviteter kopplat till handlingsplan och riskbedömning.
 • Diskutera i grupp fram vilka resurser, partners och aktiviteter som behövs i företaget.
 • Gästinspel partners och viktiga nyckelfaktorer 10 minuter – MDH IDÉLAB

PROGRAMARRANGÖR

Munktell Science Park i samarbete med NyföretagarCentrum

Swedish Scaleups

Hållbara affärer genom innovationsarbete (Inställt)

Torsdag 25 april kl: 09:00 - 10:30
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis - Anmälan krävs
Anmäl senast: Måndag 22 april

Frukostseminarium

Att jobba med hållbarhetsmålen (FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030) är nödvändigt. Med de hållbarhetsutmaningar som samhället står inför kan vi inte fortsätta på samma spår. För att ändra riktning behöver vi kunskap om vad målen verkligen innebär och utveckla vår innovationsförmåga. Med ”Sustainability through innovation” får du kunskap om hållbarhetsmålen samt testa våra verktyg och kreativa metoder för att ta fram nya lösningar för att möta målen. Envima har spetskompetensen inom hållbarhet och Crearum har verktygen för kreativitet och ökad innovationsförmåga. Välkommen till ett gemensamt frukostseminarium med fokus på hållbar innovation!

Frukost serveras från 8.30 och seminariet börjar 9.00

Frågor:
rasmus.sorensen@munktellsciencepark.se
felix.andersson@munktellsciencepark.se

Vi bjuder på frukost!

Arrangörer: Munktell Science Park, Envima och Crearum
Detta är en del av projektet Swedish Scaleups!
Swedish Scaleups

Growth Circle vår 2019 - Träff 5/6

Torsdag 2 maj kl: 08:30 - 12:00
Munktell Science Park, Portgatan 3

Tema: Hållbar affärsutveckling

Growth Circle är ett program baserat på sex stycken utmaningar som är viktiga att du fokuserar på, innan du tar nästa steg i företagets utveckling.

I programmet får du möjlighet att ta del av den samlade erfarenheten från en panel bestående av experter, forskare och representanter från andra tillväxtbolag. Ta med dig ditt företags utmaningar så serverar vi kunskapsutbytet du behöver för att öka takten på din tillväxtresa.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET SWEDISH SCALEUPS..

Business School

Next Step vår 2019 - Träff 6/7

Torsdag 9 maj kl: 16:00 - 19:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis - Endast för antagna till programmet

Ekonomi & Tillväxtstrategi

 • Hur ser er ekonomi ut och vad har ni för mål?
 • Förståelse för företagsekonomi.
 • Uppbyggnaden av offerter och fakturor.
 • Avtal, försäkringar, juridik.
 • Vilken kapitalanskaffning finns det att ta del av?
 • Tillväxtstrategi – Övning skalbarhet
 • Gästföreläsning -Tillväxt är strategi, inte en slump. Entreprenör som gjort resan. Kommersialisering, vilka steg måste ni ta?
 • Arbete fram i små grupper respektives företag grundläggande ekonomiska behov.
 • Gästinspel partners och viktiga nyckelfaktorer 10 minuter – Create

PROGRAMARRANGÖR

Munktell Science Park i samarbete med NyföretagarCentrum

Swedish Scaleups

Growth Circle vår 2019 - Träff 6/6

Tisdag 21 maj kl: 08:30 - 12:00
Västerås Science Park

Tema: Skalbarhet

Growth Circle är ett program baserat på sex stycken utmaningar som är viktiga att du fokuserar på, innan du tar nästa steg i företagets utveckling.

I programmet får du möjlighet att ta del av den samlade erfarenheten från en panel bestående av experter, forskare och representanter från andra tillväxtbolag. Ta med dig ditt företags utmaningar så serverar vi kunskapsutbytet du behöver för att öka takten på din tillväxtresa.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET SWEDISH SCALEUPS.

Business School

Next Step vår 2019 - Träff 7/7

Torsdag 23 maj kl: 16:00 - 19:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis - Endast för antagna till programmet

Ledarskap och organisation

 • Gästföreläsning – Hur skapar man högpresterande team?
 • Ledarens roll och hur man skall styra organisatörer.
 • Olika aspekter på ledare och ledarskapsideal.
 • Kommunikationens roll för ledarskapet diskuteras särskilt.
 • Förstå organisations och styrelsens roll och utveckling under tillväxten.
 • Arbeta fram enskilt hur din organisation skall se ut om tre år och hur skall ni arbeta? Presentera i grupp.
 • Gästinspel partners och viktiga nyckelfaktorer 10 minuter – Styrelseakademin

PROGRAMARRANGÖR

Munktell Science Park i samarbete med NyföretagarCentrum

Swedish Scaleups

Boot Camp - Väx med medarbetarna i fokus

Måndag 3 juni kl: 09:00 - 16:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis
Anmäl senast: Onsdag 29 maj

Var med på ett Boot Camp där ni kommer skapa förutsättningar för ert företag att växa med rätt kompetensförsörjning. Innehållet för dagen är inom följande områden:

• Bli attraktiv på arbetsmarknaden – Ditt varumärke i fokus!

• Lyckas med din rekrytering – Vilken kompetens behöver jag och hur attraherar jag den?

• Så säkrar ni och behåller företagets kompetens – Hållbart företag för framtiden! Dagen kommer att bestå av både gästinspelare från företag som lyckats inom området och experter.

Under dagens Boot Camp kommer ni, utifrån ert företag, aktivt att få arbeta upp både strategier och konkreta verktyg för att kunna få just ert företag att växa med en hållbar kompetensförsörjning.

Incheckning från 8.30. Vi bjuder på lunch och fika!

 

Söker du kontorsplats?

Munktell Science Park erbjuder inspirerande lokaler och kontorsytor.

Välkommen att kontakta oss för förfrågningar