Är du trött på den traditionella synen på ledarskap? Vilken tur! Positivt ledarskap vänder ut och in på den traditionella synen med hjälp av forskning inom positiv psykologi.

Women Executive Program är ett affärs-program för ett noggrant urval av kvinnor i ledande positioner med stor potential och eget driv. Tillsammans med oss utvecklar du dig själv, ditt företag och Eskilstuna!

Under fem workshops får du arbeta med teori, praktiska övningar och reflektion. Detta för att du ska kunna påbörja ett nytt ledarskap, ett nytt liv och framförallt ett nytt liv som positiv ledare.

Affärsprogrammet genomförs tillsammans med Profecta som har specialkompetens inom tillämpad positiv psykologi på arbetsplatsen.

 

VILL DU VETA MER OM OSS?

Pernilla Kjellström, projektledare Munktell Science Park
Har lång internationell erfarenhet av projektledning och som affärsutvecklare. Pernilla är grundare till ett kvinnligt affärsnätverk på Gotland och ligger bakom flera innova­tionsmiljöer bland annat THINK i Helsingborg och Gotland Science Park. Pernilla kommer senast från Create där hon bland annat framgångsrikt skapade CreateX – ett program som fokuserar på snabbväxande digitala företag med kvinnliga grundare.

 

Kristina Boström, Profecta
Har en stor akademisk kunskap inom områden som positiv psykologi och kognitiv neurovetenskap (hur hjärnan fungerar när vi tänker, känner och beter oss), utöver det har hon också kunskap om samtalsmetodik för att höja motivation.

Idag finns det få företag och personer som kan erbjuda kompetensen och erfarenheten som Kristina har. Profecta utveckling och företagscoachning jobbar som konsulter med tillämpad positiv psykologi på arbetsplatsen och i ledarskapet. Fördelarna med att jobba med positiv psykologi på arbetsplatsen är flera: dels minskar vi ohälsorelaterade och rekryteringsrelaterade kostnader, dels ökar vi välmående, prestation och motivation hos medarbetarna.

Vill du veta mer? Kontakta:

Pernilla Kjellström, projektledare
pernilla.kjellstrom@gmail.com