Eskilstuna Kommun: Näringslivsdialog

Fredag 24 september kl: 10:00 - 12:00
Digitalt

 

Ett sätt att tillsammans stärka näringslivsklimatet är genom dialog. Därför bjuder vi in dig som företagare till näringslivsdialoger tillsammans med politiker, tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter.

Under 2021 återstår två av sammanlagt fyra näringslivsdialoger med olika teman som du har möjlighet att delta i.

Den 24 september bjuder vi in dig som företagare till en digital dialog om samhällsutveckling med fokus på bygg & fastighet. Du har också möjlighet att ställa frågor under sändningen. Dagen innan dialogen får du en länk till den e-postadress du angett i anmälan.