Föreläsning med Advokatfirman Lindahl

Tisdag 23 november kl: 08:00 - 09:00
Portgatan 3

Vad händer om din kompanjon vill sluta vara verksam i ert gemensamma aktiebolag eller sälja sina aktier till någon utomstående? Vilka rättigheter har du om din kompanjon vill starta upp en konkurrerande verksamhet? Ett aktieägaravtal utgör ett av de viktigaste dokumenten i aktiebolag med fler än en aktieägare. Trots detta är det många som saknar kunskap om varför ett aktieägaravtal behövs och vad det ska innehålla. Välkommen på en föreläsning där Ida Karlsson och Maria Campner från Advokatfirman Lindahl går igenom hur du kan skydda ditt ägande och skapa goda förutsättningar för bra samarbete genom att i förväg reglera vissa grundläggande frågor i ett aktieägaravtal.

Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Ida och Maria är båda verksamma vid Advokatfirman Lindahls Örebrokontor och arbetar, förutom med ägarrelaterade frågor såsom aktieägaravtal, bland annat med bolagsrättsliga ärenden, kommersiella avtal och företagsöverlåtelser. Ida arbetar därutöver med frågor avseende behandling av personuppgifter (GDPR) medan Maria arbetar med särskild inriktning mot tvister. Maria är även verksam som konkursförvaltare.

Anmälan sker via mejl info@munktellsciencepark.se föreläsningen är kostnadsfri