Webinar: Mitt företag och banken

Tisdag 25 maj kl: 17:00 - 18:00
Digitalt via Zoom Cloud Meetings – Länken skickas två dagar inan kursen.
Pris: Kostnadsfritt

Tillsammans med Rekarne Sparbank och NyföretagarCentrum Eskilstuna berättar och informerar vi om hur det fungerar med relationen företagare och bank.

Vad kan jag få hjälp med från banken?
Vilket är bankens ansvar?
Hur fungerar det med företagskonto och eventuellt lån?
Kan jag få hjälp med att stärka min likviditet under corona situationen?

Frågan kring likviditet är mycket angelägen och detta kan vara ett stöd i hur företagaren ska tänka.
Vi kommer också ta med de senaste stöden som regeringen presenterat, omsättning o korttidpermiteringar i webbinairet.