FINANSIERINGSBEHOV?

I vår region finns Sörmlandsfonden som är en riskkapitalfond som är öppen för att investera i alla företag med säte och verksamhet i Sörmland. Tonvikten är på finansiering med så kallat såddkapital i tidigt skede, men investeringar i senare skeden kan också vara aktuella. I Sörmland finns även ett nätverk med ett 20-tal privatinvesterare, så kallade affärsänglar, med intresse att investera i lokala företag med stor potential. De erbjuds möjlighet att investera tillsammans med Sörmlandsfonden.

Sörmlandsfonden ägs av Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Sörmland

KONTAKT

Thomas Karlsson
VD Sörmlandsfonden
070-000 70 70
thomas.karlsson@sormlandsfonden.se