Kalender

Alla aktiviteter samlade

<

februari 2019

>
Event

Folk & Kultur 2019

Onsdag 6 februari kl: 00:00 - 00:00
Munktellstaden, Eskilstuna

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.
Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarier, kommer Folk och Kultur presentera ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet kommer du kunna ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.
Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Växtzon

Board Circle vår 2019 - Träff 1/3

Onsdag 6 februari kl: 08:00 - 16:00
Västerås Science Park

Rätt styrning och rätt bemanning – t.ex. ägarnas roll och styrelsens sammansättning

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling!
För bolag i tillväxtfas är det av största vikt att arbetet i styrelserummet fungerar bra och att styrelsens roll och ansvar är tydligt. Företagets konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer.

Växtzon bjuder in till möjligheten att öka kunskaperna inom styrelsearbete i en Board Circle. Tillsammans med erfarna workshopledare från Styrelseakademien träffas hela gruppen (10–15 personer) vid tre heldagar för att erhålla användbar information samt diskutera kring hur rätt fokus i styrelsearbetet kan skapas.

När du avslutat Board Circle erbjuds du att skriva en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot.

Board Circle riktar sig till dig som:

 • Vill uppdatera dina kunskaper eller lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete vilar på.
 • Har påbörjat ditt styrelsearbete och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare.
 • Äger ett företag eller jobbar som vd och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar.

Board Circle är kostnadsfritt, men har ett värde på 20.000 kronor per deltagare.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET VÄXTZON.

Business Events

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Onsdag 6 februari kl: 14:30 - 15:30
Munktell Science Park, Portgatan 3

Detta är Munktell Science Parks egen programpunkt under evenemanget Folk & Kultur 2019.

Om föreläsningen:

Vad är Agenda 2030 och Globala målen? Vad har de med ”vanligt folk” att göra? Var kommer näringslivet in? Och spelar kulturen en roll? De och andra frågor kommer att tas upp under föreläsningen. Mikael Botnén Diamant, föreläsare och sakkunnig gällande Globala målen för hållbar utveckling. Mikael har bland annat en bakgrund som generalsekreterare på Röda Korsets Ungdomsförbund och nationell verksamhetschef för myndigheten Sidas verksamhet Zenit. Han deltog även som sakkunnig under Globala målen-förhandlingarna i New York.

Event

Meetup för Startups i Eskilstuna

Onsdag 6 februari kl: 16:00 - 18:00
Valvet, Kungsgatan 5 Eskilstuna
 • HR-experten Hanna ger dig nycklar till att bygga framgångsrika startup-team.
 • ”Fuckup”-panelen om sina värsta misstag.
 • SörmeX – Test för nya startups i Sörmland.
 • Nätverkande.
Event

Folk & Kultur 2019

Torsdag 7 februari kl: 00:00 - 00:00
Munktellstaden, Eskilstuna

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.
Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarier, kommer Folk och Kultur presentera ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet kommer du kunna ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.
Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Event

Folk & Kultur 2019

Fredag 8 februari kl: 00:00 - 00:00
Munktellstaden, Eskilstuna

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.
Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarier, kommer Folk och Kultur presentera ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet kommer du kunna ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.
Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Event

Folk & Kultur 2019

Lördag 9 februari kl: 00:00 - 00:00
Munktellstaden, Eskilstuna

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.
Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarier, kommer Folk och Kultur presentera ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet kommer du kunna ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.
Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Business Events

Nätverksfrukost

Tisdag 12 februari kl: 08:00 - 09:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis

Varmt välkommen till Munktell Science Park och en nätverksfrukost. Frukosten är öppen för alla, så ta chansen och komma och nätverka!

Växtzon

Growth Circle vår 2019 - Träff 2/6

Tisdag 12 februari kl: 08:30 - 12:00
Västerås Science Park

Tema: Employer Branding

Growth Circle är ett program baserat på sex stycken utmaningar som är viktiga att du fokuserar på, innan du tar nästa steg i företagets utveckling.

I programmet får du möjlighet att ta del av den samlade erfarenheten från en panel bestående av experter, forskare och representanter från andra tillväxtbolag. Ta med dig ditt företags utmaningar så serverar vi kunskapsutbytet du behöver för att öka takten på din tillväxtresa.

DETTA ÄR ETT PROGRAM I SAMARBETSPROJEKTET VÄXTZON.

Business School

Women Executive Program

Tisdag 12 februari kl: 09:00 - 12:00

Träff 4 av 4

Är du trött på den traditionella synen på ledarskap? Vilken tur! Positivt ledarskap vänder ut och in på den traditionella synen med hjälp av forskning inom positiv psykologi.

Women Executive Program är en exklusiv möjlighet där Munktell Science Park erbjuder ett affärsprogram för ett noggrant urval av kvinnor i ledande positioner med stor potential och eget driv. Tillsammans med oss utvecklar du dig själv, ditt företag och Eskilstuna!

Under fem workshops får du arbeta med teori, praktiska övningar och reflektion. Detta för att du ska kunna påbörja ett nytt ledarskap, ett nytt liv och framförallt ett nytt liv som positiv ledare.

Affärsporgramet genomförs tillsammans med Profecta som är det enda företaget med specialkompetens inom tillämpad positiv psykologi på arbetsplatsen.

För mer information och intresse av att delta, kontakta:
Pernilla Kjellström, projektledare
pernilla.kjellstrom@gmail.com
070-736 39 44

OBS! Intresseanmälan måste besked om du får en plats i programmet sker innan första träffen 20 november 2018.

Event

Eskilstuna Näringsliv 19

Torsdag 14 februari kl: 09:00 - 22:00
STIGA Sports Arena
Pris: 995-1 895 kr

Eskilstuna Näringsliv EN19 är en sammanslagning av Näringslivsdagen och Marknadsplats. Näringslivet samlas för inspirerande föreläsningar och möten. Framgångsrika företagare under året prisas och hyllas under festliga former på kvällen. Eventet arrangeras av Nyföretagarcentrum, Munktell Science Park, Marknadsföreningen och Företagarna.

Business Events

Nätverksfrukost

Tisdag 19 februari kl: 08:00 - 09:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis

Varmt välkommen till Munktell Science Park och en nätverksfrukost. Frukosten är öppen för alla, så ta chansen och komma och nätverka!

Business Events

Nätverksfrukost: Årets Innovatör

Tisdag 26 februari kl: 08:00 - 09:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis

Vinnaren av Munktell Science Parks pris ”Årets Innovatör 2018” som delades ut på näringslivsgalan EN19 den 14 februari kommer och berättar om priset och sitt arbete med innovation.

8.00-8.30: Drop in frukost
8.30-9.00: Årets Innovatör

Ingen föranmälan krävs.
Business School

Next Step vår 2019 - Träff 1/7

Tisdag 26 februari kl: 16:00 - 19:00
Munktell Science Park, Portgatan 3
Pris: Gratis - Endast för antagna till programmet

Introduktion och rätt förutsättningar

 • Kort genomgång av programmets upplägg och innehåll.
 • Sekretess för Business School.
 • Vad skall en presentation innehålla?
 • Deltagarna får göra en presentation av sig själv och sin idé.
 • Gästföreläsare – Vad är förutsättningarna för tillväxt? Vikten av omvärldsanalys? Vad kan jag göra annorlunda mot mina konkurrenter?

PROGRAMARRANGÖR

Munktell Science Park i samarbete med NyföretagarCentrum

<

februari 2019

>