Om oss

 

I samband med seminarier och föreläsningar träffas människor från olika företag och verksamheter i våra lokaler. Ofta uppstår helt oväntade samarbeten. Munktell Science Park är en kreativ mötesplats där organisationer och entreprenörer möts och skapar nya affärer och idéer. Lokalerna är viktiga mötesplatser för näringslivet  Ansvaret för mötesplatsen har Eskilstuna Kommunfastigheter.