Husråd

Husrådet på Munktell Science Park består av hyresgäster och Linda Stockenberg, som representerar huset.
Husrådet träffas några gånger per år och diskuterar bla vad som är bra i huset och vad som kan förbättras.
Vi planerar också sociala aktiviteter så som AW, Padelturnering, Sommarfest osv.

Har du funderingar eller synpunkter, tveka inte att höra av dig till oss:
Emmy Johansson – info@jeretorikkonsult.se
Diyar Alis – diyar.alis@clwork.se
Jan Pettersson – jan@cosmotive.se
Marlene Lindström – marlene.lindstrom@leadersodermanland.se
Mikael Kolemainen – mikael.kolemainen@elpress.se
Sofia  Bierfeldt – sofia.bierfeldt@ungforetagsamhet.se
Linda Stockenberg – linda@munktellsciencepark.se