Verksamhet

Munktell Science Park (MSP) är en innovativ mötesplats. Munktell Science Park har funnits sedan år 2005 och är den givna mötesplatsen för Eskilstuna och regionens näringsliv.

Här samlas entreprenörer, företagare och idébärare för att inspireras, skapa affärer och utveckla både sig själv och sin idé/företag. Utöver mötesplatsen erbjuder parken även arbetsplatser och kontor med fokus på kunskapsbaserade verksamheter.

I samband med seminarier och föreläsningar träffas människor från olika företag och verksamheter i våra lokaler. Ofta uppstår helt oväntade samarbeten. Munktell Science Park är en kreativ mötesplats där organisationer och entreprenörer möts och skapar nya affärer och idéer. Lokalerna är viktiga mötesplatser för näringslivet  Ansvaret för mötesplatsen har Eskilstuna Kommunfastigheter.